Toimitilojen vastuullisuus

Täältä löydät Varman kiinteistöjen vastuullisuuteen liittyvät asiat keskitetysti.

*Vuoden 2019 tilanne

Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Varma on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden osana sijoitustoimintaansa. Tämä tukee sekä Varman tavoitetta ensiluokkaisesta sijoitusosaamisesta että asemaa pitkäaikaisena eläkesijoittajana. Vastuullisuus tulee esiin kiinteistöliiketoiminnan jokaisella osa-alueella: vuokraus- ja ylläpitotoiminnassa, kiinteistöinvestoinneissa ja rakentamisessa.

Vastuullisuus ulottuu toimitusketjuun

Teemme vuosittain hankintoja mm. rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja it-palveluihin. Valtaosa ostoista kohdistuu kotimaahan. Odotamme, että sopimussuhteessa olevat toimittajamme noudattavat Varman yritysvastuuvaatimuksia. Samalla ensimmäisen portaan toimittaja sitoutuu huolehtimaan oman toimitusketjunsa vastuullisuudesta.

Yritysvastuu Varmassa

Vastuullisuus on sisäänkirjoitettuna Varman perustehtävässä, eläkkeiden turvaamisessa. Yritysvastuuohjelmamme kantavana ajatuksena on ”Tulevien sukupolvien asialla”. Vastuullisella toiminnallamme ja vahvalla vakavaraisuudella turvaamme nykyiset ja tulevat eläkkeet. Yritysvastuun painopisteitä ovat ilmastonmuutoksen hillintä, työkyvyn ja hyvän työelämän edistäminen, toiminnan eettisyys ja avoin viestintä sekä viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä vastuu varmalaisista.

BREEAM

BREEAM* on rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitus, jonka avulla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta voidaan arvioida yhtenäisillä menetelmillä. Ympäristöluokituksessa ovat tarkastelussa mm. energiatehokkuusjärjestelmät, jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet sekä sijainti, eli onko kohde hyvien joukkoliikennereittien varrella ja miten pyöräilyä tuetaan esimerkiksi tilaratkaisuissa.

Varman tavoitteena on, että yhtiön merkittävimmät rakennukset sertifioidaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Tähtäimessä on vähintään Good tai Very Good -luokka. Tällä hetkellä 48:lla Varman omistamalla rakennuksella on BREEAM-sertifikaatti.

GRESB

Varma osallistui 2020 toisen kerran kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arviointiin ja sai tulokseksi 75 pistettä. Varma on toistaiseksi ainoa suomalainen työeläkeyhtiö, joka on osallistunut arviointiin. GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on kiinteistö-, infra- ja sijoitusvarojen vastuullisuuden arvioinnin ja benchmarkkauksen käytettävä globaali työkalu ja viitekehys, jolla sijoittajat voivat kerätä ja vertailla vastuullisuuden suorituskykyään.

GRESB:issä arvioidaan kiinteistöjen vastuullisuutta koko suoran kiinteistösalkun tasolla. Siinä tarkastellaan mm. kiinteistöjen vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia, energian- ja vedenkulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, ympäristöjohtamisjärjestelmiä sekä laajasti yritysvastuun periaatteita ja johtamista koko yhtiössä.

p. 010 192 100 (klo 9-15)
toimitilat@varma.fi

Käyntiosoite
Salmisaarenranta 11
00180 Helsinki

Postiosoite
PL 1, 00098 VARMA

Asuntojen vuokraus
Newsec Kodisto
p. 010 389 6049 (ma-pe klo 8.30-16.00)
asunnot@newsec.fi

Isännöinti
isannointi@newsec.fi
p.010 389 6002 (ma-pe klo 8.00-16.00)

Ajankohtaista vastuullisuudessa

Moderni toimisto muuttuu jatkuvasti

kiinteistöt, toimitilat, työelämä, vastuullisuus, innovaatiot, työkulttuuri | No Comments
Varman toimitilavuokralaiset Kesko ja Solita loivat uudet, palkitut toimistotilat tukemaan erilaisten työtapojen kirjoa ja tulevia muutoksia. Yrityksissä uskotaan vakaasti, että…

Varma paransi huimasti kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa

kiinteistöt, vastuullisuus, talous ja sijoittaminen | No Comments
Varma paransi roimasti pistemääräänsä kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa ja ansaitsi Green Star -maininnan. Varma on toistaiseksi ainoa suomalainen työeläkeyhtiö, joka on…

Varma leikkaa kotkalaisen kauppakeskuksen hiilipäästöjä 14 %

kiinteistöt, toimitilat, vastuullisuus, talous ja sijoittaminen | No Comments
Työeläkeyhtiö ja kiinteistösijoittaja Varma teettää omistamaansa Jumalniemen kauppakeskukseen ilmastoremontin, joka pienentää sen hiilipäästöjä 14 prosenttia. Varma kävi läpi koko kiinteistösalkkunsa…

Varma panostaa kiertotalouteen rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa

kiinteistöt, uudishanke, toimitilat, vastuullisuus | No Comments
Työeläkeyhtiö Varma ottaa käyttöön kiertotalouden periaatteet korjaus- ja uudisrakennuskohteissaan sekä niiden ylläpidossa. Periaatteilla pyritään ohjaamaan rakentamista ja rakennusten ylläpitoa yhä…

Spring voitti Katajanokan Laiturin arkkitehtuurikilpailun

kiinteistöt, uudishanke, toimitilat, vastuullisuus | No Comments
Katajanokalle suunnitteilla olevasta puisesta toimitilasta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun on voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n työ Spring. Katajanokan Laituriksi nimettyyn ja Varman…
Salmisaari, Varman pääkonttori

Varma liittyy kiinteistö- ja rakennusalan sitoumukseen

kiinteistöt, toimitilat, vastuullisuus | No Comments
Varma liittyy kansainväliseen kiinteistö- ja rakennusalan sitoumukseen, joka pyrkii tekemään kiinteistöistä energiankäytöltään hiilineutraaleja. Varman tavoitteena on tehdä omistamistaan kiinteistöistä energiankulutukseltaan…
Lue lisää uutisia