Toimitilojen vastuullisuus

Täältä löydät kaikki toimitilojen vastuullisuuteen liittyvät asiat.

*Vuoden 2019 tilanne

Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Varma on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden osana sijoitustoimintaansa. Tämä tukee sekä Varman tavoitetta ensiluokkaisesta sijoitusosaamisesta että asemaa pitkäaikaisena eläkesijoittajana. Vastuullisuus tulee esiin kiinteistöliiketoiminnan jokaisella osa-alueella: vuokraus- ja ylläpitotoiminnassa, kiinteistöinvestoinneissa ja rakentamisessa.

Lue lisää Varman vuosi- ja yritysvastuuraportista

Vastuullisuus ulottuu toimitusketjuun

Teemme vuosittain hankintoja mm. rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja it-palveluihin. Valtaosa ostoista kohdistuu kotimaahan. Odotamme, että sopimussuhteessa olevat toimittajamme noudattavat Varman yritysvastuuvaatimuksia. Samalla ensimmäisen portaan toimittaja sitoutuu huolehtimaan oman toimitusketjunsa vastuullisuudesta.

Yritysvastuu Varmassa

Vastuullisuus on sisäänkirjoitettuna Varman perustehtävässä, eläkkeiden turvaamisessa. Yritysvastuuohjelmamme kantavana ajatuksena on “Tulevien sukupolvien asialla”. Vastuullisella toiminnallamme ja vahvalla vakavaraisuudella turvaamme nykyiset ja tulevat eläkkeet. Yritysvastuun painopisteitä ovat ilmastonmuutoksen hillintä, työkyvyn ja hyvän työelämän edistäminen, toiminnan eettisyys ja avoin viestintä sekä viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä vastuu varmalaisista.

Lue lisää Varman vastuullisuudesta

BREEAM

BREEAM* on rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitus, jonka avulla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta voidaan arvioida yhtenäisillä menetelmillä. Ympäristöluokituksessa ovat tarkastelussa mm. energiatehokkuusjärjestelmät, jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet sekä sijainti, eli onko kohde hyvien joukkoliikennereittien varrella ja miten pyöräilyä tuetaan esimerkiksi tilaratkaisuissa.

Varman tavoitteena on, että yhtiön merkittävimmät rakennukset sertifioidaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Tähtäimessä on vähintään Good tai Very Good -luokka. Tällä hetkellä 48:lla Varman omistamalla rakennuksella on BREEAM-sertifikaatti.

Lue lisää BREEAM:ista

GRESB

Varma osallistui viime vuonna ensimmäisen kerran kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arviointiin ja sai tulokseksi 68 pistettä, joka oikeutti kahteen tähteen viidestä. Varma on toistaiseksi ainoa suomalainen työeläkeyhtiö, joka on osallistunut arviointiin. GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on kiinteistö-, infra- ja sijoitusvarojen vastuullisuuden arvioinnin ja benchmarkkauksen käytettävä globaali työkalu ja viitekehys, jolla sijoittajat voivat kerätä ja vertailla vastuullisuuden suorituskykyään.

GRESB:issä arvioidaan kiinteistöjen vastuullisuutta koko suoran kiinteistösalkun tasolla. Siinä tarkastellaan mm. kiinteistöjen vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia, energian- ja vedenkulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, ympäristöjohtamisjärjestelmiä sekä laajasti yritysvastuun periaatteita ja johtamista koko yhtiössä.

Lue lisää Varman menestyksestä GRESB:issa
Lue lisää GRESB:ista

p. 010 192 100 (klo 9-15)
toimitilat@varma.fi

Käyntiosoite
Salmisaarenranta 11
00180 Helsinki

Postiosoite
PL 1, 00098 VARMA

Asuntojen vuokraus
Newsec Kodisto
p. 010 389 6049 (ma-pe klo 8.30-16.00)
asunnot@newsec.fi

Isännöinti
isannointi@newsec.fi
p.010 389 6002 (ma-pe klo 8.00-16.00)

Ajankohtaista vastuullisuudessa

Spring voitti Katajanokan Laiturin arkkitehtuurikilpailun

kiinteistöt, uudishanke, toimitilat, vastuullisuus | No Comments
Katajanokalle suunnitteilla olevasta puisesta toimitilasta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun on voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n työ Spring. Katajanokan Laituriksi nimettyyn ja Varman…
Salmisaari, Varman pääkonttori

Varma liittyy kiinteistö- ja rakennusalan sitoumukseen

kiinteistöt, toimitilat, vastuullisuus | No Comments
Varma liittyy kansainväliseen kiinteistö- ja rakennusalan sitoumukseen, joka pyrkii tekemään kiinteistöistä energiankäytöltään hiilineutraaleja. Varman tavoitteena on tehdä omistamistaan kiinteistöistä energiankulutukseltaan…

Omasta pääkonttorista tuli yritysvastuun koelaboratorio

kiinteistöt, vastuullisuus | No Comments
Aurinkopaneeleja, sähköautojen latauspisteitä, vihreää sähköä. Muun muassa nämä ympäristöystävälliset toimet on otettu käyttöön Varman pääkonttorissa Salmisaaressa. Salmisaaressa sijaitsevissa Varman pääkonttorissa…

Varma sai ensikertalaiseksi hyvät tulokset GRESB-arvioinnissa

kiinteistöt, vastuullisuus | No Comments
Varma osallistui ensimmäisen kerran kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arviointiin ja sai tulokseksi 68 pistettä, joka oikeutti kahteen tähteen viidestä. Varma on toistaiseksi…

Varma investoi Elisan pääkonttorin energiaremonttiin

kiinteistöt, toimitilat, vastuullisuus | No Comments
Työeläkeyhtiö Varman omistamaan Elisan pääkonttorikiinteistöön valmistui viime vuonna energiaremontti, joka pienentää kiinteistön energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä noin 40 prosenttia. Kellareissa sijaitsevien…

Hyvässä tilassa viihtyy

kiinteistöt, uudishanke, vastuullisuus | No Comments
Työn muuttuessa entistä mobiilimmaksi toimiston tulee olla paikka, jossa viihdytään ja jossa kanssakäyminen sujuu luontevasti. Jos huonosti suunnitellussa tilassa ei…
Lue lisää uutisia