Varma ja Skanska rakentavat Pitäjänmäkeen uuden toimitilakorttelin

Varma ja Skanska rakentavat Helsingin Pitäjänmäkeen osoitteeseen Kutomotie 1 uuden asuin- ja toimitilakorttelin. Rakentamisessa huomioidaan erityisesti ympäristönäkökohdat, kuten energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalous.

Varma omistaa Kutomotiellä sijaitsevat vanhat teollisuusrakennukset, joiden tilalle rakennetaan vuokra- ja omistusasuinkerrostaloja sekä toimisto-, palvelu- ja liiketiloja. Hankkeessa rakennetaan noin 700 uutta asuntoa sekä noin 7000 neliömetriä uusia toimitiloja. Hankkeen toteutuksen mahdollistavan asemakaavamuutoksen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2020 aikana.

-Tavoitteenamme on kehittää korttelikokonaisuus, jonka toteutuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset erityisesti energiatehokkuudessa ja muissa ympäristönäkökohdissa. Pyrimme pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä Varman ja Skanskan yritystason tavoitteiden ja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kiertotalouden osalta kiinnitämme huomiota muun muassa purkujätteen hyötykäyttöön, materiaalivalintoihin sekä asumisaikaisiin kierrätystä edistäviin ratkaisuihin. Hyvien liikenneyhteyksien varrelle, viihtyisäksi korttelikokonaisuudeksi rakentuvat asunnot soveltuvat erinomaisesti Varman vuokra-asunnoiksi, sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

Uudet rakennettavat asunnot ja toimitilat sijaitsevat Pitäjänmäentien varrella, Vihdintien kupeessa ja  Raide-Jokerin tulevaa pysäkkiä vastapäätä.

Purkutyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä – korttelin rakennustyöt kestävät 2020-luvun loppuun


Pääosa korttelissa sijaitsevista huonokuntoisista rakennuksista on tarkoitus purkaa ensi syksyn 2020 aikana ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana. Korttelin rakennustöiden arvioidaan kestävän tämän vuosikymmenen loppuun.

Varma on tehnyt yhteistyösopimuksen Skanskan kanssa Kutomotien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan Skanskan on tarkoitus ostaa noin kolmasosa korttelin asuntorakennusoikeudesta ja toteuttaa se omana omistusasuntotuotantonaan. Tavoitteena on, että Skanska toimii Varman omistukseen toteutettavien rakennusten urakoitsijana. Varma ja Skanska ovat tehneet yhteistyötä aiemmin muun muassa Mäkkylän, Leinelän ja Kivistön asuntorakentamishankkeissa.

-Pitäjänmäki on haluttu asuinalue myös omistusasumisen näkökulmasta ja sen houkuttelevuus kasvaa entisestään Raide-Jokerin rakentamisen myötä. Kutomotien korttelista tulee viihtyisä ja monipuolinen kokonaisuus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövastuullisuuteen. Yhteiselle hankkeelle on erinomaiset lähtökohdat ottaen huomioon Skanskan ja Varman samansuuntaiset tavoitteet kestävän kehityksen edistämisessä ja hyvät kokemukset aiemmasta yhteistyöstä, sanoo Skanskan aluejohtaja Juhani Aspara.

Kysymyksiin vastaavat

Sari Raunio

Kiinteistökehitysjohtaja

Mika Kaasalainen

Asset Manager, toimitilavuokraus

Helsinki, Espoo ja Vantaa

Voisit olla kiinnostunut myös näistä