Varma kiinteistösijoittajana

Varma on arvostettu vuokranantaja ja yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista noin 5,7 miljardin euron kiinteistösijoitusomaisuudellaan. Vuoden 2024 alussa Varman kiinteistösalkussa oli yli 4500 vuokra-asuntoa ja noin 80 toimitilakiinteistöä ympäri Suomen. Toimitilavalikoimaamme kuuluu sekä historiallisesti arvokkaita kiinteistökohteita että moderneja uudiskohdehankkeita.

Kuusi syytä vuokrata Varmalta

Kaikki vuokraamamme toimitilat ovat myös omistuksessamme

Koska omistamme toimitilakiinteistöt itse, haluamme myös pitää ne hyvässä kunnossa. Hyväkuntoiset, peruskorjatut ja siistit tilat ovat sekä meidän että asiakkaidemme etu.

Asiakkaanamme saat henkilökohtaista palvelua matalalla kynnyksellä

Neuvottelet vuokrasopimuksesi suoraan Asset Managerimme kanssa, ja hän myös toimii yhteyshenkilönäsi koko vuokrasopimuskauden ajan.

Varma on vakavarainen ja luotettava vuokranantaja

Kun maailman markkinat horjuvat, meidän kivijalkamme kantaa. Kiinteistösijoitustoimintamme on pitkäjänteistä työtä ja toimintamme keskiössä ovat pitkän aikavälin investoinnit.

Kommunikointimme on suoraviivaista ja päätöksentekomme nopeaa

Tilamuutoksiin ja vuokriin liittyvissä kysymyksissä Asset Managerimme vastaavat sinulle suoraan – meillä sinun ei tarvitse odottaa usean eri tahon hyväksyntää. Jos mieleisesi toimitila on jo vapaana, saamme vuokrasopimukset kuntoon ja tilan käyttöösi tarvittaessa hyvinkin ripeästi.

Toimitilavuokralaisemme ovat tutkitusti alan tyytyväisimpiä

KTI Asiakastyytyväisyysvertailu tutkii vuosittain toimitilavuokrauksen asiakastyytyväisyyttä. Vuoden 2023 vertailussa Varma sijoittui jälleen vertailun kärkijoukkoon tutkimuksen kaikilla osa-alueilla ja Varman kokonaisasiakastyytyväisyys oli jo kolmatta vuotta peräkkäin vertailun paras. 

Varma on kotimainen toimija, jonka sijoitustoiminnalla on yhteiskunnallinen tarkoitus

Varman tehtävänä on sijoittaa suomalaisten eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitustuottomme eivät mene osingonsaajien taskuihin, vaan sijoitamme esimerkiksi kiinteistöihin turvataksemme tulevaisuuden työeläkkeitä. Vuokralaisenamme osallistut omalta osaltasi suomalaisen työeläkejärjestelmän ylläpitoon.

Varman kokonaisasiakastyytyväisyys jälleen vertailuryhmänsä paras vuonna 2023

KTI Asiakastyytyväisyysvertailu on vuosittain toteutettava tutkimus, joka mahdollistaa toimitilavuokrauksen asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja vertailun kilpailijoihin nähden. Asiakastyytyväisyysvertailun toteuttaa KTI Kiinteistötieto Oy.

Vuoden 2023 vertailussa Varma sijoittui jälleen vertailun kärkijoukkoon tutkimuksen kaikilla osa-alueilla ja Varman kokonaisasiakastyytyväisyys oli vertailun paras. Vertailun avulla kehitämme asiakasvuorovaikutustamme sekä vuokraustoimintaamme.

Varman NPS erottuu edukseen

Varman vuokralaisten nettosuositteluaste (NPS) vuonna 2023 oli 64 %, kun koko vertailuaineiston keskiarvo oli 36 %. Varma sai kiitosta muun muassa sujuvuudesta ja palvelutasosta, joustavuudesta sekä asiakkaan kuuntelusta ja vuorovaikutuksesta. Myös yhteydenpidossa, tiedottamisessa, joustavuudessa, reagoinnissa ja nopeudessa Varma päihitti vertailuaineiston.

Varman toimitilat sijaitsevat Suomen kaikilla tärkeimmillä sijainneilla

Yksi kiinteistösijoittamisemme peruskivistä tunnetaan myös alan mottona: sijainti, sijainti, sijainti. Kaikki Varman toimistokiinteistöt sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella, muiden liike-elämän keskittymien ohessa ja paikoilla, jotka takaavat yrityksellesi sen ansaitseman näkyvyyden. Voit vuokrata toimitiloja ja liiketiloja Varmalta mm. pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa), Tampereella, Pirkkalassa, Jyväskylässä, Vaasassa, Torniossa, Hyvinkäällä, Turussa ja Kotkassa. Lisäksi omistamiemme asuinkerrostalojen kivijaloissa on liiketiloja paikkakunnilla ympäri Suomen. 

Katso vapaat vuokratilat Helsinki: Vapaat toimitilat Helsinki

Katso vapaat vuokratilat Espoo: Vapaat toimitilat Espoo

Katso vapaat vuokratilat Vantaa: Vapaat toimitilat Vantaa

Katso vapaat vuokratilat Tampere: Vapaat toimitilat Tampere

Toimitiloja, joissa puhaltavat uudet tuulet

Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme ja myös toimitilakiinteistöissämme tehdään isoja investointeja vastuullisuuteen. Vastuullisuuden huomioiminen sijoitustoiminnassamme tukee sekä Varman tavoitetta ensiluokkaisesta sijoittamisesta että asemaamme pitkäaikaisena eläkesijoittajana.

Minkälaisia vastuullisuustoimia Varma tekee kiinteistönomistajana?

Varman tehtävänä on sijoittaa suomalaisten eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Hallinnoimme eläkevaroja kunnianhimoisten vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti sijoittamalla kohteisiin, joiden tavoitteena on edistää kestävyyttä. Yksi sijoituskohteemme ovat kiinteistöt, joiden ympäristövaikutusten hallinta on keskeisessä roolissa ilmastokriisin torjumisessa.

Vastuullisuutta käsitellään ESG:n näkökulmasta (environment, social, governance):

  • Ympäristövastuu: Olemme määrätietoisesti mitanneet ja vähentäneet kiinteistösijoitusten ympäristövaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä ja jätemääriä, jo usean vuoden ajan. Varman uudistettu vastuullisuusohjelma ohjaa myös oman toimintamme ympäristövaikutuksia.
  • Sosiaalinen vastuu: Sitoudumme vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, mitkä näkyvät toiminnassamme mm. inklusiivisen asumisen edistämisenä ja vuokrantarkastusten nimettömänä käsittelynä.
  • Hyvä hallintotapa: Raportoimme tuloksia esimerkiksi vuosittaisessa vastuullisuusraportissa ja edellytämme meidän kumppaneiltamme ympäristön kunnioittamista ja kiertotalousnäkökohtien huomioimista. Kumppanimme ovat sitoutuneet toimimaan hankinnan eettisen ohjeistuksemme mukaisesti.

Lue uutinen (21.7.2023): Varma sijoittui kolmanneksi vastuullisen sijoittamisen läpinäkyvyyden vertailussa

Lue Varman vastuullisuudesta: Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuus ulottuu toimitusketjuun

Vastuullisuus tulee esiin niin vuokraus- ja ylläpitotoiminnassa, kiinteistöinvestoinneissa kuin rakentamisessa. Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä kiertotalousajattelun tuominen osaksi rakentamis- ja purkamistoimintaa.

Teemme vuosittain paljon hankintoja mm. rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja it-palveluihin, joista valtaosa kohdistuu kotimaahan. Odotamme, että sopimussuhteessa olevat toimittajamme noudattavat Varman yritysvastuuvaatimuksia. Samalla ensimmäisen portaan toimittaja sitoutuu huolehtimaan oman toimitusketjunsa vastuullisuudesta. Syksyllä 2020 toteutimme kumppaneidemme avuksi myös kiertotalousoppaat kiinteistöjemme ylläpitoon ja rakentamiseen.

Lataa opas: Rakentamisen kiertotalousohje Varman hankkeissa

Lataa opas: Käytön ja ylläpidon kiertotalousopas Varman hankkeissa

Mihin Varman vastuullisuusväitteet perustuvat?

Mitattu data ja vertailutieto ovat vastuullisuutemme selkäranka. Seuraamme, mittaamme ja arvioimme systemaattisesti toimintamme vaikutuksia. Raportoimme muutokset vastuullisuusraportissa, josta näkee esimerkiksi, miten lämmön tai sähkön kulutus ja niiden aiheuttamat päästöt ovat kehittyneet. Raporttimme on ulkopuolisen tarkastajan varmentama.

Lue lisää kiinteistösijoitusten ympäristövaikutuksista vastuullisuusraportistamme

Miksi osalla Varman kiinteistöjä on ympäristösertifikaatti? Mitä se tarkoittaa?

Varman kiinteistösijoitusten vastuullisuutta kehitetään BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän avulla (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method), joka soveltuu asuin- ja toimitilarakennusten sertifiointiin. Päädyimme BREEAM-ympäristösertifikaattiin, koska se on laajasti käytössä Euroopassa ja Iso-Britanniassa. Sen piirissä on jo yli kaksi miljoonaa kiinteistöä ja se luo yhteisen normiston kiinteistöjen ympäristövaikutusten arviointiin.

Varmalle BREEAM-ympäristösertifikaatti on tunnustus tehdystä työstä vastuullisuustavoitteiden eteen sekä kiinteistöjen hallinta- ja kehitystyökalu, joka ohjaa huomaamaan kehityskohteita ja tekemään konkreettisia, kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä. Yhteismitallinen, kiinteistön ominaisuuksien mukaan pisteytetty ympäristöluokitusjärjestelmä antaa arviota kiinteistön energiatehokkuudesta, esteettömyydestä sekä julkisen ja kevyen liikenteen käytettävyydestä.

Suurimmassa osassa toimitilakohteitamme on toteutettu BREEAM in use -sertifiointi, jossa tarkastellaan kiinteistön käytönaikaista vastuullisuutta. Kohteissa, jotka on sertifioitu, ilmoitamme sertifioinnin lisäksi tuloksen, jonka kiinteistö on luokittelussa saanut. Tulos on sanallinen arvosana. Ilmoitamme ainoastaan voimassa olevat sertifioinnit.