Varma liittyy kiinteistö- ja rakennusalan sitoumukseen

Varma liittyy kansainväliseen kiinteistö- ja rakennusalan sitoumukseen, joka pyrkii tekemään kiinteistöistä energiankäytöltään hiilineutraaleja. Varman tavoitteena on tehdä omistamistaan kiinteistöistä energiankulutukseltaan päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä.

Kansainvälinen kiinteistösijoittajien Nollahiilirakennussitoumus (Net Zero Carbon Buildings Commitment) haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä kaupunkeja asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä.

– Varma haluaa olla edelläkävijänä pienentämässä omien kiinteistöjensä energiankulutusta ja kiinnittämässä huomiota ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviin rakennusten päästöihin. Isona suomalaisena kiinteistösijoittajana meillä on velvollisuus pyrkiä vähentämään päästöjä ja kulkea kohti hiilineutraaliutta. Kiinteistöjen muuttaminen energiankäytöltään nollahiilisiksi vaatii toimia, ja sitoumuksen tavoitteet ovat linjassa meidän omien ilmastotavoitteidemme kanssa, sanoo Varman kiinteistösijoituspäällikkö Johanna Haikala.

Varman omana ilmastotavoitteena on, että kiinteistöjen sähkö on päästötöntä 2025 mennessä ja lämpö päästötöntä 2030 mennessä.

– Varman kiinteistöistä 7 kohteeseen on asennettu aurinkopaneeleita. Vuonna 2020 Varma on aloittanut lämpöpumppujen asentamisen osaan asuntokohteistaan, ja tavoitteena on tällä tavoin puolittaa asuntokannan päästöt vuoteen 2023 mennessä. Lähes kaikkien Varman omistamien asuntojen kiinteistösähkö on tällä hetkellä päästötöntä, Haikala sanoo.

Työeläkeyhtiö Varma on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista, ja sen kiinteistösijoitusten arvo oli 4,6 miljardia euroa maaliskuun lopussa 2020. Varma tarjoaa toimitiloja yrityksille, ja sillä on noin 4 000 vuokra-asuntoa.

Jopa kolmannes ilmastonmuutospäästöistä tulee rakennuksista


Kansainvälisen nollahiilisitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group.

– Nykyisellä hiilipäästöjen vauhdilla ilmasto lämpenee 1,5 astetta jo ennen vuotta 2030. Rakennusten osuus ilmastonmuutospäästöistä on noin kolmannes sekä Suomessa että myös globaalisti. Tämän vuoksi kiinteistöalan edustajilla on valtava mahdollisuus tehdä osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo kehityspäällikkö Lauri Tähtinen Green Building Council Finlandista.

Sitoumuksen määritelmän mukainen nollahiilirakennus tarkoittaa energiatehokasta rakennusta, joka käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa ja jonka jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt kompensoidaan vuosittain.

–Tavoitteenamme on käyttää kiinteistöistämme uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuulivoimaa ja aurinkosähköä sekä tarvittaessa ostaa päästötöntä sähkö- ja lämpöenergiaa täydentämään tätä. Pyrimme siihen, että pääsisimme päästöttömään tilaan tavoitteidemme mukaisesti siten, ettei meidän tarvitsisi kompensoida kiinteistöjemme energiankulutuksen hiilipäästöjä, Johanna Haikala Varmasta sanoo.

Sitoumuksen on allekirjoittanut globaalisti 96 organisaatiota.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä