Wärtsilän Helsinki Campus panostaa työntekijäkokemukseen

Teknologiakonserni Wärtsilän pääkaupunkiseudun toiminnot siirtyivät Salmisaareen marraskuun lopuilla. Varmalta vuokratut uudet tilat ovat osa kehittyvää Salmisaaren yrityskampusta.

Punatiilisestä julkisivutyylistään tunnettu Salmisaari sai uusia asukkaita kuluvan vuoden lopulla, kun Wärtsilän Hakaniemessä sijaitsevat pääkaupunkiseudun toiminnot muuttivat osoitteeseen Hiililaiturinkuja 2. Varman kanssa solmitun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen myötä myös Wärtsilän kesällä 2016 ostama, cleantechiin keskittynyt ohjelmistoyhtiö Eniram siirtyi tiloihin.

Muutto on osa 184-vuotiaan Wärtsilän kehittymistä teknologiapalveluyhtiöksi. Uudistuminen konkretisoituu Wärtsilän Helsinki Campus -nimeä kantavassa uudessa toimipisteessä, joka hyödyntää uusinta älykästä teknologiaa ja edistää uudenlaisia työtapoja sekä kestävää kehitystä.

–  Wärtsilä Helsinki Campuksessa on panostettu työntekijäkokemukseen. Tavoitteena on tehdä työskentelystä tehokasta, sujuvaa ja motivoivaa. Suurimmalla osalla työntekijöistä ei ole nimettyä työpistettä, vaan töitä voi tehdä senhetkiseen tarpeeseen ja työtehtävään sopivissa tiloissa, kertoo Wärtsilän työympäristöistä vastaava Riikka Haakana.

Tunnelmallinen toimitila Wärtsilän Helsinki Campuksella

Kohtaamisia arjessa

Edellisenä vuokralaisena toimineen Danske Bankin jäljiltä kokonaan uudistetut kerrokset tarjoavat muun muassa nykyaikaisia avokonttoreita, hiljaiseen työskentelyyn sopivia soppeja sekä virallisiin ja epävirallisiin kohtaamisiin soveltuvia ryhmähuoneita ja pop up -tiloja. Punaisena lankana kulkee ajatus, että tilat on suunniteltu työntekijöitä varten.

–  Modernia työtä tehdään tilojen kautta. Niiden avulla Wärtsilä haluaa tehdä toimintaansa läpinäkyvämmäksi sekä vähentää yksintyöskentelyä. Nykyään työskentely tapahtuu enemmän tiimeissä, ja tilat ovat yksi tekijä sen edistämisessä, sanoo Wärtsilän kiinteistöjohtaja Thomas Hollfast.

Tämän päivän toimistoissa vapaa liikkuminen sekä tilojen monipuolisuus edistävät liiketoimintaa tukemalla yksikkörajat ylittävää ajatustenvaihtoa. Päivittäisten kohtaamisten ja luonnollisen vuorovaikutuksen tukemisen ohella Wärtsilä on satsannut Salmisaaressa toimiston teknologiaan ja virtuaalisiin työympäristöihin.

–  Wärtsilä on hyödyntänyt pitkään virtuaalisia työympäristöjä, mutta muuton myötä niissä otetaan iso harppaus eteenpäin muun muassa panostamalla uudenlaiseen videokokousteknologiaan sekä virtuaalisiin yhteistyöalustoihin, Haakana havainnollistaa.

Ympäristöasioiden huomioiminen on nykyaikana merkittävä imagotekijä monelle yritykselle, mikä vaikuttaa myös toimitilojen valintaan. ”BREEAM Very Good” -ympäristöluokituksen saaneessa Wärtsilä Helsinki Campuksessa kestävää kehitystä tuetaan modernilla talotekniikalla ja -automaatiolla, jota edustavat esimerkiksi Helvarin älykkäät valaistusratkaisut.

Avara oleskelutila, jossa näyttö

Kiinnostus alueeseen kasvussa

Wärtsilän muutto vahvistaa Salmisaaren yrityskampusta, josta löytyy toimijoita suuryritysten pääkonttoreista energiayhtiöihin ja aina peliteollisuuden edustajiin. Länsiväylän, pyöräilyreittien sekä metrolinjan varrella sijaitsevan merellisen alueen vetovoima on Varman toimitilajohtajan Toni Pekosen mukaan kasvussa.

–  Monet yritykset etsivät tänä päivänä monitilatoimistoja, joissa on erilaisia paikkoja työn tekemiseen. Odotukset talotekniikan ja valaistuksen suhteen ovat myös korkealla. Wärtsilä Helsinki Campus on hyvä osoitus siitä, kuinka kymmenen vuotta sitten pankkitoiminnalle suunnitellut tilat on onnistuttu päivittämään asiakkaan toiveiden mukaisesti.

“Modernia työtä tehdään tilojen kautta.”
— Thomas Hollfast —
Salmisaari ja sen läheisyydessä sijaitsevat Ruoholahti ja Jätkäsaari tarjoavat yrityksille erilaisia tukitoimintoja ruokailusta liikuntapalveluihin. Näillä tekijöillä sekä varsinaisella työympäristöllä on tänä päivänä entistä suurempi merkitys helpon arjen ja työn tuottavuuden mahdollistamisessa. Tulevaisuudessa työpaikalla viihtyminen saa entistä suuremmassa roolissa, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta.

–  Wärtsilä Helsinki Campuksen viidennessä kerroksessa sijaitsee meidän oma olohuoneemme Femma. Se on hyvä paikka yhdessä viihtymiseen ja työskentelyyn, mutta myös osaamisen jakamiseen kollegoiden kesken, Hollfast perustelee yhteisten tilojen tarvetta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä