Arkkitehti listasi 7 toimistojen trendiä vuosille 2022–2023

Oleskelutila, jossa muutama nojatuoli sekä sohva
John S -toimistotalon viihtyisä aula houkuttelee yhteisölliseen työntekoon oman työpisteen ulkopuolella
Haastattelimme PES-Arkkitehdit Oy:n Design Manageria Kai Lindvallia vuosien 2022–2023 toimistojen trendeistä. Mitä sisätilasuunnittelun kentällä on nyt nähtävissä?
Yritykset eivät vieläkään näe kirkkaasti, millainen toimitila on optimaalinen lähitulevaisuudessa, kertoo Työeläkeyhtiö Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

Toimistojen trendit 2022–2023 Kai Lindvallin mukaan:

  1. Hybridityö ja toimiston houkuttelevuus
  2. Muuntojoustavuutta kalustevalinnoilla ja vapaasti valittavilla työpisteillä
  3. Toimiston vyöhykkeet
  4. Working cafet ja townhallit kokoontumistiloina
  5. Teknologia toimistoissa
  6. Kestävä kehitys ja kiertotalouden periaatteet
  7. Yrityshubit ja yhteisöllinen asuntosuunnittelu

Lue eteenpäin, niin kerromme tarkemmin jokaisesta trendistä!

1. Hybridityö ja toimiston houkuttelevuus yritysten haasteena

Etätyö on tullut jäädäkseen, joten suurin kysymys yrityksissä tällä hetkellä on, miten etä- ja lähityötä yhdistellään tehokkaimmalla ja samaan aikaan sekä työnantajaa että työntekijää parhaiten hyödyttävällä tavalla.

– Jos toimisto on kovin tiivis, tylsä eikä vastaa työntekijän tarpeeseen, ei motivaatio toimistolla työskentelyyn varmasti ole paras mahdollinen. Jos työntekijä saa lisäksi vapauden valita työn tekemisen paikaksi esimerkiksi kivan kahvilan tai kodin, kynnys toimistolle lähtemiseen kasvaa ennestään, kertoo Design Manager Lindvall.

– Olemme jokainen myös huomanneet etätyön säästävän aikaa, kun työmatkoihin kuluva aika jää pois päiväohjelmasta. Hektisinä viikkoina työn tekeminen kotoa käsin houkuttelee monia.

Viihtyisä toimisto sekä innostavat kohtaamiset kollegojen kanssa tulevatkin olemaan lähityöpäivien varsinaisia vetonauloja. Toimitilojen fyysiset ratkaisut syntyvät kuitenkin työn tekemisen tarpeista, joten työntekijöiden kuunteleminen on oleellista.

– Yritykset kannustavatkin nyt ihmisiä tulemaan toimistolle luomalla hyvät puitteet työnteolle, Varman Pekonen lisää.

2. Muuntojoustavuutta lisätään kalustevalinnoilla ja nimeämättömillä työpisteillä

Toimistojen muuntojoustavuus on ollut yksi toimistomaailman trendeistä jo vuosien ajan, mutta hybridityön yleistyessä erilaisten työtilojen tarve on kasvanut entisestään.

– Tässä työssä olemme huomanneet, ettei kaikkien tilojen ratkaiseminen muuntojoustavasti ei aina ole ihan helppoa. Usein joustavuutta pystytään kuitenkin tukemaan esimerkiksi helposti siirreltävillä kalustevalinnoilla, joka mahdollistaa pöytien erilaisen ryhmittelyn avokonttorissa. Fasiliteettien tulisi kaiken kaikkiaan joustaa niin, että asioiden paikkaa toimistossa on helppo vaihtaa, tiivistää Lindvall.

Myös työnteon malli ja organisaation oma kulttuuri vaikuttaa suoraan lähityön mahdollisuuksiin ja työpäivien välisiin joustaviin eroihin.

– Yksi selkeä trendi on, että työpöydät pienenevät pienemistään. Useissa yrityksissä työpöydät eivät myöskään enää ole nimettyjä, vaan työntekijät valitsevat itse kyseiseen työpäivään sopivimman paikan. Tällöin työpisteet ovat varattavissa sovelluksen kautta, josta lähityöpäivää suunnitteleva näkee myös keitä muita toimistolla on samana päivänä, ja missä päin toimistoa he istuvat. Oman työpisteen voi siis varata läheltä juuri sitä kollegaa, jonka kanssa haluaa tuolloin tehdä esimerkiksi yhteistyötä, Lindvall kertoo.

Lue myös: Yrityksen muutto – katso toimitilan vaihtamiseen liittyvät vaiheet ja vinkit

3. Toimistojen vyöhykkeistäminen ja tilat erilaisiin työnteon tarpeisiin

Muuntojoustavien tilojen rinnalla varsinkin isoissa toimistoissa erilaisten tilojen vyöhykkeistäminen yleistyy entisestään.

– Tyypillinen ratkaisu on esimerkiksi sellainen, että ensimmäisenä toimistolla saavutaan julkiselle vyöhykkeelle, jossa hoidetaan muun muassa asiakastapaamisia. Seuraavalle vyöhykkeelle pääsevät työntekijöiden lisäksi esimerkiksi yhteistyökumppanit ja konsultit. Tämän vyöhykkeen jälkeen alkavat erilaiset hiljaiset tilat keskittymistä vaativiin työtehtäviin, jotka on tarkoitettu ainoastaan yrityksen työntekijöille, kuvailee Lindvall.

Koska toimistoja käytetään enenevissä määrin kohtaamisiin, innovointeihin ja yhteisprojektien työstämiseen, tarvitaan ryhmätyötilojen ja avotoimistojen rinnalle yhä enemmän kokoustiloja ja puhelinkoppeja. Yhteistilojen rinnalle työntekijät tarvitsevat siis mahdollisuuden myös yksityisyyteen.

– Toimistoissa on nähtävissä todella paljon erilaisia tilankäytön ratkaisuja. Hajontaa työskentelykulttuurien välillä riittää, joten yhtä oikeaa tapaa tilojenkaan jakamiseen ei ole. Joissakin yrityksissä työntekijät on saatettu jakaa erilaisiin ryhmiin sen perusteella, kuinka paljon he työskentelevät toimistolla. Tällöin osalla työntekijöistä voi olla oma, kiinteä työpiste, kun enemmän liikkuvat työntekijät varaavat itselleen sopivimman työtilan niille päiville, kun työskentelevät toimistolta käsin.

Toimiston vyöhykkeistämisessä otetaan yhä enemmän ja enemmän huomioon myös erilaiset arvomaailmat ja kulttuurit. Tavoitteena toimitilasuunnittelussa on aina se, että jokainen työntekijä löytäisi itselleen miellyttävän ja sopivan tilan työskentelemiseen.

Lukuvinkki: Yrityspäättäjä – nämä 5 kysymystä auttavat sinua toimiston vetovoiman lisäämisessä

4. Rennot kokoontumisen tilat toimistolla: working cafet ja townhallit läsnä myös kotimaisissa toimitilahankkeissa

Vastapainona yksin puurtamiselle lähes jokainen toimitilahanke sisältää nyt työkahvilan tai jonkin muun ison tilan, jossa koko yrityksen henkilöstö voi kokoontua.

– Townhallia, eli yhteisiin kokoontumisiin sopivaa tilaa kaivataan nyt lähes joka hankkeeseen. Yrityksillä on selvä tarve tilalle, johon kaikki työntekijät mahtuvat samaan aikaan, kertoo Lindvall.

Koska tilat ovat tyypillisesti isoja, tilankäytön tehokkuuden näkökulmasta niitä on järkevä hyödyntää myös muuhun kuin satunnaisiin kokoontumisiin. Usein townhallin yhteydessä toimii esimerkiksi kahvila, jota on mahdollista käyttää vapaamuotoisena työntekopaikkana.

– Näistä yhteistiloista tehdään yleensä todella viihtyisiä, ja mahdollisuus rentoon työskentelyyn työpaikan kahvilan sohvannurkassa vaikuttaa myös innostavan työntekijöitä saapumaan lähityöhön toimistolle.

Lukuvinkki: Millaisia palveluita kaipaat toimistosi yhteyteen? Lue 10 ajankohtaista esimerkkiä toimitilakiinteistön palveluista

5. Teknologia toimistoissa: arjen pienistä mukavuuksista kohti virtuaalitoimistoja?

Jatkuva teknologinen kehitys kehittää myös toimitilamarkkinaa. Erilaiset energiaa säästävät talotekniikan ratkaisut, työpistekohtainen, oman työympäristön olosuhteiden säätäminen puhelimella tai ihmisen luonnollista biorytmiä tukevat valon sävyt toimistossa ovat jo arkipäivää.

Tulevaisuudessa luvassa on entistä enemmän jännittäviä mahdollisuuksia ja monipuolisia työnteon tapoja.

– Maailmalla on jo toteutettu ja Suomeenkin rantautumassa projekteja, joissa mallinnetaan virtuaalitoimisto – eli suora kopio oikeasta toimistosta. Virtuaalilasien avulla työntekijä voi siis astua toimistoon, vaikka olisi fyysisesti etänä. Tulevaisuudessa kokouspöydässä voikin siis istua eri ihmisten omat avatarit, hahmottelee Lindvall toimistojen kehitystä.

Havainnekuva Varman puurakenteisesta toimitilahankkeesta Keilaniemen Portti. Tutustu kohteeseen

6. Kestävä kehitys ja kiertotalouden käytänteet

Teknologian lisäksi myös kestävän kehityksen kysymykset ovat entistä enemmän läsnä rakentamisessa ja toimitilasuunnittelussa.

– Varman kanssa toteuttamissamme projekteissa kiertotalouden vaatimukset ovat ohjanneet työtämme. Materiaalien tulee olla kiertotalouden vaatimukset täyttäviä, eli käytännössä esimerkiksi Cradle-to-Cradle™ -sertifikaatin tai muun vastaavan kriteeristön mukaisia, kertoo Lindvall.

– Kalusteiden uusiokäyttö ja kestävät valinnat ovat vuonna 2022 yrityksissä jo hyvin näkyvä arvo. Kiertotalouden vaatimusten yleistyessä myös valmistajat joutuvat huomioimaan kestävän kehityksen ja eettiset tuotantomenetelmät. Erityisen hieno trendi onkin, että vastuullinen kysyntä ohjaa toimitilamarkkinaa yhä kestävämpään suuntaan.

Lukuvinkki: Miten vastuullinen toimitilavalintasi on? Kiinnitä huomiota näihin asioihin

7. Tulevaisuuden yrityshubit ja yhteisöllisempi asuntosuunnittelu

Joissakin yrityksissä kompromissia etätyön helppouden ja toisaalta lähityön tehokkuuden ja kohtaamisten väliltä on lähdetty etsimään yrityksen omien etätyöpisteiden, hubien kautta. Hubeja on syntynyt erityisesti isoihin, kansainvälisiin kaupunkeihin.

– Hubit sijoittuvat usein hyvien liikenneyhteyksien varrelle, jolloin työntekijän on mahdollista päästä kohtaamaan kollegoita vaivattomasti ja kenties lähempänä kotiaan, mutta hänen ei tarvitse matkustaa varsinaiselle pääkonttorille asti.

– Työn tekemisen kulttuurinen muutos vaikuttanee jatkossa myös asuntosuunnitteluun. Kerrostaloasumiseen on jo syntynyt yhteisöllisiä tiloja, kuten keittiöitä tai muita yhteiskäyttöön tarkoitettuja fasiliteetteja. Tästä ei ole enää pitkä matka siihen, että myös työn tekemisen tiloja syntyy asuntokohteiden yhteiskäyttöön, toteaa Lindvall.

Myös toimistohotellit sekä esimerkiksi yhden työpisteen vuokraamisen mahdollisuudet tulevat yleistymään. Nämä nähdään pysyvämpinä vuokraratkaisuina kuin monet coworking-tilat.

Etätyöpisteet ovat tulleet jäädäkseen koteihin - havainnekuva Varman vuokra-asuntokohteesta Lauttasaaren Itälahdenkatu 14. Tutustu asuntoihin

Liity Suomen tutkitusti tyytyväisimpien toimitilavuokralaisten joukkoon

Meiltä vuokraamalla saat toimitilat suoraan vastuulliselta ja luotetulta kiinteistönomistajalta. Anna asiantuntevien Asset Manageriemme auttaa sinua löytämään yritystoimintaasi tukevat tilat laajasta valikoimastamme. Tarvittaessa myös remontoimme tai rakennutamme aivan uutta.

Tutustu vapaisiin toimitiloihimme tai ota yhteyttä!

Vapaat tilat suosituimmissa sijainneissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere

Voisit olla kiinnostunut myös näistä